Επισκευή & συντήρηση Servers

Εκτός από τις διαδικασίες που αφορούν την επισκευή των υπολογιστών & Laptop αναλαμβάνουμε και τις ακόλουθες:

Περιβάλλον Windows

 • Εγκατάσταση ελεγκτή τομέα (Domain controller)
 • Εγκατάσταση και διαχείριση ενεργού καταλόγου (Αctive Directory)
 • Εγκατάσταση πρόσθετων ρόλων εξυπηρετητών όπως (File, Print, Application, Mail, DNS, DHCP, Terminal, Web Server(IIS, Apache))
 • Ρύθμιση παραμέτρων δικτύου.
 • Διαδικασίες αυτοματοποιημένης λήψης δεδομένων (Backup).
 • Παραμετροποίηση πολιτικών ασφαλείας (Local ή Domain security policies)

Περιβάλλον Linux

 • Εγκατάσταση εικονικών μηχανών (Virtual Machines) σε KVM
 • Εγκατάσταση λειτουργικών και παραμετροποίηση του (CentOS, UBUNTU)
 • Εγκατάσταση πρόσθετων ρόλων FTP (VSFTP), Mail Server (Zimbra), Web Server (Apache,Nginx), Firewall (pfsense), Βάσεις δεδομένων (MySQL, MariaDB)
 • Ρύθμιση & ασφάλιση δικτύου.
 • Εγκατάσταση αυτόνομου συστήματος λήψης αντιγράφων (Backup) με FreeNAS.
 • Απομακρυσμένη διαχείρηση (VNC Server - client)