Πρόσθετες υπηρεσίες

  • Εγκατάσταση εκτύπωτων, σαρωτών, πολυμηχανημάτων. (printers, scanners, multifunction)
  • Ρύθμιση & παραμετροποίηση εφαρμογών σε κινητές συσκευές (mail, cloud apps σε κινητά τηλέφωνα & tablets iphone, ipad, android)
  • Σύνδεση οικιακών συσκευών σε δίκτυο (Smart TV, Disc Players, Media Servers, DLNA κ.α.)
  • Σύνδεση & παραμετροποίηση κάμερων ασφαλείας κλειστού κυκλώματος & καταγραφικών αναλογικές ή δικτυακές ψηφιακές (CCTV, DVR, IP CAMERAS, NVR)