Ρύθμιση CCTV, IPCameras

Με την ανάγκη για την φύλαξη και την επίβλεψη της περιουσίας σας και ατόμων, μπορείτε με τη τοποθέτηση και παραμετροποίηση αναλογικών και δικτυακών συσκευών καταγραφής, να έχετε πρόσβαση για τη προβολή των χώρων που θέλετε να εποπτεύετε.

Αναλαμβάνουμε τις παρακάτω υπηρεσίες:

  • Ρύθμιση, παραμετροποίηση DVR, NVR, IPCameras.
  • Ρύθμιση router για απομακρυσμένη σύνδεση.
  • Καταχώρηση δυναμικών DNS.